Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty

Nazwa Pliku Rozmiar Pobrań
Priorytet 4 ogólne informacje 679.08 KB Pobierz 58
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 820.07 KB Pobierz 26
Wzór wniosku o dofinansowanie Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.25 MB Pobierz 194
Biznes plan uproszczony PO RYBY 2014-2020 - wzór 1.9 MB Pobierz 38
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (500 000 EUR) 80.72 KB Pobierz 39
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku pozostałych rodzajów działalności (200 000EUR) 76.61 KB Pobierz 44
Zaświadczenie o pomocy de minimis 27.88 KB Pobierz 39
Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 810.16 KB Pobierz 37
Wzór wniosku o płatność Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.18 MB Pobierz 36
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 883.32 KB Pobierz 16
Kryteria oceny operacji 277.1 KB Pobierz 520
Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR 298.26 KB Pobierz 40
Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami 282.05 KB Pobierz 212
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań (…) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... 807 KB Pobierz 113
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... 114.66 KB Pobierz 58
Lokalna Strategia Rozwoju LGR na lata 2016-2023 2.05 MB Pobierz 715
Statut LGR 366.64 KB Pobierz 224
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia LGR 42 KB Pobierz 1226
Regulamin Pracy Zarządu LGR 209.69 KB Pobierz 227
Regulamin Biura LGR 644.68 KB Pobierz 227
Regulamin Rady LGR 445.99 KB Pobierz 214
Procedura oceny i wyboru operacji 633.48 KB Pobierz 268
Procedura oceny i wyboru operacji własnych 386.22 KB Pobierz 237
Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR 243.62 KB Pobierz 307
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7.75 MB Pobierz 171
Logo znaku PO RYBY 2014-2020 1.37 MB Pobierz 86
Logo LGR 1.03 MB Pobierz 810
Logo UE EFMR 3.72 MB Pobierz 96
Logo MGMiŻŚ 1.85 MB Pobierz 92
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 1.79 MB Pobierz 91
Mapa obszaru objętego LSROR 2.22 KB Pobierz 706
Dobre praktyki na terenie LGR 2.96 MB Pobierz 524
Dobre praktyki na terenie wybranych LGR z Sieci Południowej 13.77 MB Pobierz 503Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"