Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Spotkania Informacyjne

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

     Na spotkaniach przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków.

     W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy z terenu objętego lokalną strategią rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą na terenie objętym LSR .

Harmonogram spotkań
LP Termin Miejsce
1. 20.03.2017
(poniedziałek) godz. 13:00

 Sala konferencyjna UG Sosnowica, ul. Spokojna 10

 
2. 22.03.2017
(środa) godz. 13:00

 Sala konferencyjna UG Ułęż, Ułęż 168

3. 24.03.2017
(piątek) godz. 13:00

 Sala konferencyjna UG Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32

4. 27.03.2017
(poniedziałek) godz. 13:00

 Sala konferencyjna UM Ryki, ul. Karola Wojtyły 29

5. 31.03.2017
(piątek) godz. 13:00

 Sala konferencyjna UG Kamioka, ul. Lubartowska 1

6. 03.04.2017
(poniedziałek) godz. 13:00

 Sala konferencyjna UG Uścimów, Stary Uścimów 27

7. 05.04.2017
(środa) godz. 13:00

 Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14

8. 07.04.2017
(piątek) godz. 13:00

 Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, ul. Klonowa 2

9. 10.04.2017
(poniedziałek) godz. 13:00

 Biuro Stowarzyszenia LGR w Lubartowie, ul. Słowackiego 11

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr tel. 533 363 332 lub pocztą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Apel rybaków o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych dla akwakultury

W związku z informacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaną w trakcie konferencji o decyzji zmierzającej do zabrania gospodarstwom stawowym „rekompensat wodno-środowiskowych” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, rybacy zgromadzeni na konferencji w Rytwianach wystosowali apel o przywrócenie ww. unijnego wsparcia. Poniżej jego treść.

Komu zależy na "wykończeniu" rybactwa śródlądowego?

 Na spotkaniu w Rytwianach, 9 lutego br., Naczelnik Departamentu Rybołówstwa Pan Adam Sudyk przedstawił kolejną decyzję Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wycofania z Priorytetu 2 PO Rybactwo i Morze poddziałania pn. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Decyzja ta może spowodować drastyczny regres w polskim rybactwie śródlądowym. Komu zależy na upadku rybactwa śródlądowego? Najpierw była próba wprowadzenia opłat za wodę, teraz brak rekompensat wodnośrodowiskowych. To kolejny gwóźdź do trumny!
...a może to nowy program "Akwakultura minus"?

 Ponizej przedstawiamy list Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego skierowany do Rybaków.

Więcej…

RRW-22 i RRW-23

Przypominamy o ustawowym obowiązku terminowego złożenia sprawozdania za rok 2016 przez każdy podmiot akwakultury (RRW-22) oraz przez uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

Terminy złożenia sprawozdań:
RRW-22 do 15 marca 2017 r.,
RRW-23 do 31 maja 2017 r.

Kwestionariusz RRW-22 do pobrania          Wyjaśnienia do wybranych zagadnień kwestionariusza RRW-22

Kwestionariusz RRW-23 do pobrania

Wzór wniosku i biznes palnu

Szanowni Państwo!
W zakładce "DOKUMENTY" umieszczony został wzór wniosku dla beneficjentów wraz z instrukcją wypełniania oraz biznes plan. Dostępne są również procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek

01 lutego 2017r. weszło w życie rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Treść rozporządzenia

Informacja

Informujemy, że żaden z pracowników biura LGR nie świadczy odpłatnie doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Stowarzyszenie LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" również nie zatrudnia na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura, osób świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub będących członkami organu decyzyjnego.
Wszelkie doracztwo dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR świadczone przez pracowników biura LGR jest nieodpłatne!

Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR

Informujemy, że w zakładce "DOKUMENTY" została umieszczona ankieta dotycząca monitorowania wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Straregii Rozwoju LGR.
Ankietę można również pobrać tu: POBIERZ ANKIETĘ

Zaległe składki członkowskie

Przypominamy o uregulowaniu zaległych składek członkowskich za rok 2016. Składki te wynoszą odpowiednio: sektor społeczny - 50 zł, gospodarczy - 100 zł.
Wpłaty prosimy kierować na numer konta:

43 8707 0006 0008 8848 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubartowie)

Nie będzie podwyżek opłat za wodę!

Rząd wycofał się z pomysłu podwyżek opłat za wodę dla konsumentów i przedsiębiorców. W 2017 roku obowiązywać więc będą takie same opłaty jak obecnie. "Nie będzie podwyżek opłat za wodę dla konsumentów i przedsiębiorców, będą obowiązywać opłaty takie jak w 2016 roku" - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zaznaczył, że to osobista decyzja pani premier. Decyzję tę podjęto na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, na którym również przyjęto projekt nowego Prawa wodnego wraz z poprawkami.
Szczegóły znajdziecie Państwo na ogólnokrajowych stronach informacyjnych, np. TVN, Poskie Radio, Gazeta Wyborcza.Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"