Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Nie będzie podwyżek opłat za wodę!

Rząd wycofał się z pomysłu podwyżek opłat za wodę dla konsumentów i przedsiębiorców. W 2017 roku obowiązywać więc będą takie same opłaty jak obecnie. "Nie będzie podwyżek opłat za wodę dla konsumentów i przedsiębiorców, będą obowiązywać opłaty takie jak w 2016 roku" - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zaznaczył, że to osobista decyzja pani premier. Decyzję tę podjęto na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, na którym również przyjęto projekt nowego Prawa wodnego wraz z poprawkami.
Szczegóły znajdziecie Państwo na ogólnokrajowych stronach informacyjnych, np. TVN, Poskie Radio, Gazeta Wyborcza.

Zapytanie ofertowe 2/2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych z abonamentem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w zakresie realizacji operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej…

Zmiana numerów telefonów

Informujemy, że od dnia 25 lipca b.r. zostają wyłączone numery telefonów 81 851 02 22 oraz 81 854 17 50.
Główny nr telefonu do biura LGR to 533 363 332.

Absolutorium dla Zarządu LGR

23 czerwca 2016r. o godz. 13:30 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza". 
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r. oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia wymienionych sprawozdań.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" została przyjęta jednogłośnie.
Dziękujemy za przybycie i udział w zebraniu.

alt alt alt

Lokalna Straregia Rozwoju wybrana do realizacji

W dniu 21.04.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków. Wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” otrzymał 210 punktów i został wybrany do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Niestety, nadal brak jest rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014–2020. Brak tego rozporządzenia uniewożliwia nam realizację strategii (przeprowadzania konkursów).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023
alt

Przewodnik turystyczny "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" online

Zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem turystycznym online po obszarze doliny Tyśmienicy i Wieprza.

Przewodnik kulinarny "Ryba od kuchni" już online

alt

Informujemy, że istnieje możliwość przeglądania Przewdonika kulinarnego "Ryba od kuchni" także online.

Zobacz przewodnik kulinarny "Ryba od kuchni" onlineWszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"